Slovenská Škola - Slovenská Detská Beseda

Slovenská detská beseda v Melbourne je školou zameranou na výuku slovenského jazyka a slovenskej kultúry v Melbourne. Ako inštitúcia pôsobí pod záštitou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii (Australian Slovaks’ Association in Victoria).

Školu reprezentuje plne kvalifikovaný slovenský učiteľský zbor, pričom dodržiava náležité štandardy, ako napríklad „Victorian Essential Learning Standards“ stanovené Ministerstvom vzdelávania a rozvoja ranného detstva štátu Viktórie.

Výučba slovenského jazyka pre deti a dospelých vo Viktórii začala 28. júla 2012.
Vyučovanie prebieha pod záštitou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii (kontakt: www.asav.org.au alebohttps://www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/).

Slovenskú detskú besedu v Melbourne taktiež podporuje:
• Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovensko (kontakt:http://www.uszz.sk/),
• Ministerstvo vzdelávania a rozvoja ranného detstva štátu Viktórie v Austrálii,
• Úrad pre multikultúrne záležitosti a občianstvo, Oddelenie premiéra a kabinetu, štát Viktória, Austrália.

Kedy?
Vyučovanie pre deti aj dospelých sa koná v sobotu od 14.30 do 17.30 hod. (dátumy sa upresňujú na začiatku každého štvrťroka - prosím kontaktujte školu).

Kde?
Vyučovanie prebiehav priestoroch „Hawthorn Community House“ na adrese 32 Henry Street, Hawthorn 3122, vedľa Central Gardens Hawthorn (http://www.hch.org.au).

Tešíme sa na Vás!

Bližšje informácie na:

https://www.facebook.com/pages/Slovensk%C3%A1-Detsk%C3%A1-Beseda/1503336513213922

https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/ 

PrílohaVeľkosť
sdb_logo_sk.jpg4.77 MB
sdb_logo_en.jpg4.75 MB