Vitajte na stránke Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii

Vážení návštevníci, milí priatelia, 

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii je spoločensko-kultúrna organizácia zameraná na udržiavanie slovenskej kultúry, jazyka a zvykov ako aj zviditelňovanie slovenskej komunity v australskej multikultúrnej spoločnosti. Náplňou našej činnosti je organizovanie podujatí a tým aj príležitostí pre stretávanie sa členov slovenskej komunity sko napríklad pikniky s futbalovými zápasmi, tanečné zábavy so slovenskými večerami, kultúrne večery, koncerty, výlety po Viktórii a pre najmladších i príchod Mikuláša či Veľká noc.

Posledné štyri roky neúnavne pracuje slovenské amatérske divadlo STAG pod vedením pani Terky Královej, ktoré uviedlo v roku 2007 veselohru Jozefa Hollého, Kubo. V roku 2009 pripravilo hru Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch a tento rok 2011 hru Ivana Stodolu "Čaj u pána senátora."

Len ten, kto sa venoval činnosti pre komunitu rozumie a pochopí náročnosť práce s komunitou žijúcou v 4.6 miliónovom meste, kde vzdialenosti nie sú vždy najvačším problémom na stretnutia. Na druhej strane je to práca uspokojujúca a odmenou je veľa príjemných chvíľ s priateľmi, uzatváranie nových kamarátstiev a vytváranie spomienok na celý život.

Posledné roky potrebovalo Združenie ‘omladenie’ členov výboru, členov s vačšou energiou, entuziazmom a novými nápadmi, ktoré by pritiahli všetky generácie. Dúfam, že v tom nám pomôže novozvolený výbor ako aj vytvorenie si vlastnej mladej základne založením slovenskej školy, registrovanej na Ministerstve školstva (Department of Education). Pri slovenskej škole by sme chceli založiť i detský folklórny a divadelný súbor.

Rovnako doležitá je podpora osamelých, chorých či staršich ľudi slovenského pôvodu, ktorí potrebujú pomoc, či už v spojení s miestnymi orgánmi (Councils), zdravotnými zariadeniami alebo len prehodiť kus reči.

Vďaka našej mladej generácii sa už od minulého roku začalo diať viac vydarených akcií, ako napríklad účasť na Australia Day March, veľkonočné zvyky pre deti aj dospelých na Šumave, založenie bábkového divadla, či vydanie slovenského kalendára , ktoré by Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii chcelo podporovať aj v budúcnosti.

Na záver sa chcem poďakovať dlhoročnej predsedkyni Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii pani Terézii Královej, ako aj celému výboru a jej odstupujúcim členom za dlhoročnú prácu pre slovenskú komunitu. Veľká vďaka patrí aj pani Olge Peškovej, ktorej otec bol zakladajúcim členom združenia a tiež niekoľkokrát jej predsedom. Rada by som sa poďakova aj pani Márii Mayboemovej, Margite Markušovej, Judite Kolecanyovej, Elene Olgyaovej a iným za podporu a spoluprácu so Združením.

Teším sa na rok plný pestrých aktivít a príjemných stretnutí.

Marta Kapusta
Predsedníčka Združenia Austrálskych Slovákov vo Viktórii (2011-2015)